Gå direkt till innehåll
Ny HBTQ+-rapport från 7-Eleven visar: Majoriteten av svenskarna tycker Pride är viktigt – en tredjedel skeptiska

Pressmeddelande -

Ny HBTQ+-rapport från 7-Eleven visar: Majoriteten av svenskarna tycker Pride är viktigt – en tredjedel skeptiska

Två av tre svenskar anser att Pridefestivalerna är viktiga för HBTQ+-personers rättigheter och för att skapa gemenskap och glädje i samhället. Det visar den nya rapporten “Alltid Öppna” som 7-Eleven har tagit fram tillsammans med insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden. Rapporten handlar om öppenhet och engagemang för HBTQ+-rörelsen och är baserad på en Sifo-undersökning.

Rapporten “Alltid Öppna” visar även att Pridefestivalerna främst bidragit till en ökad förståelse och ett ökat engagemang för HBTQ+-frågor i samhället. Det framgår också att fler kvinnor än män anser att Pride är betydelsefullt. Hela tre av fyra kvinnor uppger nämligen att festivalerna är mycket eller ganska viktiga för att skapa glädje och gemenskap och för HBTQ+-personers rättigheter - medan omkring hälften av männen anser att de är viktiga.

– För oss är det viktigt att förstå och lära oss om attityder och upplevelser kring inkludering, så att vi kan bemöta alla människor på rätt sätt. Samtidigt vill vi vara en röst som bidrar till ett öppnare samhälle i dessa viktiga frågor. Därför har vi tagit fram rapporten i samarbete med Regnbågsfonden, säger Linnea Borgström, HR- och hållbarhetsdirektör på Reitan Convenience Sverige, franchiseägare till 7-Eleven Sverige.

– Även om det är glädjande att många är positiva till Pride är det oroande att en tredjedel inte är det. Många kanske endast förknippar Pride med paraderna, men Pride är mycket mer än så. Det hålls seminarier, aktiviteter och föreläsningar för att upplysa om olika HBTQ+-frågor. Pride är viktigt för att synliggöra allas lika värde och fyller en funktion bortom fester och parader, säger Aaron Kroon, Styrelseledamot på Regnbågsfonden.

Många företag saknar mångfalds- och inkluderingspolicy
Svensk lag förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom arbetslivet. Drygt hälften av de arbetande svenskarna (51%) anger i rapporten att deras arbetsgivare har en mångfalds- och inkluderingspolicy där frågor kring HBTQ+ är inkluderade. En fjärdedel (27%) uppger att deras arbetsgivare inte har en sådan policy, medan den resterande delen, 22 procent, inte vet.

– Givet att det är lagstadgat att alla arbetsplatser ska arbeta med aktiva åtgärder för att skydda mot samtliga diskrimineringsgrunder behöver vi arbetsgivare fundera på hur man kan informera och utbilda de anställda på bästa sätt, avslutar Linnéa Borgström.

Läs hela rapporten här: https://7-eleven.se/alltid-oppna/


Sex snabba från rapporten:
– 72 % är för att samkönade par ska få tillgång till assisterad befruktning
– 83 % är för att samkönade par ska få adoptera
– 64 % anser att det är viktigt att könsöverskridande identitet eller uttryck fortsatt ska skyddas av diskrimineringslagen
– 53 % av alla kvinnor uppger att de eller någon de känner har känt oro över att bli utsatt för trakasserier på grund av deras HBTQ+-identitet.
– 90 % svenskar är för samkönade äktenskap
– 56 % anser att sexuell läggning ska finnas som särskild anledning för att kunna söka asyl i Sverige

Om undersökningen: Rapporten är baserad på en riksrepresentativ Sifo-undersökning där 1010 personer i åldrarna 18-79 år intervjuades mellan den 20-23 maj 2024.

Om 7-Eleven: 7-Eleven har funnits i Sverige sedan 1984 och idag finns det 80 butiker i landet, främst i storstadsregionerna, där varje butik drivs av sin egen franchisetagare. Med fokus på att lösa kundernas vardagliga behov - vare sig det är för stans bästa kopp, en god lunch eller för att mjölken tog slut, är 7-Eleven en del av stadens puls. 7-Eleven Sverige ägs av Reitan Convenience Sweden AB och driftsformen för konceptet är franchise. 7-Eleven.se

Om Regnbågsfonden: Regnbågsfondens ändamål är att arbeta med finansiering till stöd för kompetenta organisationer och projekt i länder där regnbågspersoner diskrimineras, förföljs och dödas. Regnbågsfonden arbetar också med påverkansprojekt i Sverige i samarbete med andra organisationer.

För att stötta Regnbågsfondens viktiga arbete för HBTQ+-personers rättigheter i världen kommer 7-Eleven Sverige att under 2024 donera 2 kronor för varje såld liten bryggkaffe under West Pride, Malmö Pride och Stockholm Pride till organisationen.


7-Eleven har funnits i Sverige sedan 1984 och i dag finns det 80 butiker i landet, främst i storstadsregionerna, där varje butik drivs av sin egen franchisetagare. Med fokus på att lösa kundernas vardagliga behov - vare sig det är för stans bästa kopp, en god lunch eller för att mjölken tog slut, är 7-Eleven en del av stadens puls. 7-Eleven Sverige ägs av Reitan Convenience Sweden AB och driftsformen för konceptet är franchise. 7-Eleven.se

Kontakter

Harris Lukeman

Harris Lukeman

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig 08-587 490 14